10 czerwca 2014

Pamiętniki w ręcznie robionych oprawach / Diaries with handmade wrappers / Diarios en envolturas hechas a mano #2

Pamiętniki z twardymi okładkami w ręcznie robionych oprawach z różnych mocnych materiałów z długopisem. 
Wymiary: 21,5 x 28 cm
Cena 60zł z przesyłką!

Diaries with hard covers in handmade wrappers made of variety strong materials with a pen. 
Size: 21,5 x 28 cm
Price €15 with shipping!

Diarios con tapa dura en envolturas hechas a mano hechas de materiales variedades.
Tamaño: 21,5 x 28 cm
Precio €15 con el envío!


Co o nich sądzicie? Dajcie znać!
What do you think? Let us know!
Que piensa? Escribe!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz